Startpagina Co-management Aan- en verkoop van onroerende zaken Vernigensbeheer door verhuurbemiddeling Vve - Management & Bestuur Planning & budgetbegeleiding
Ontwikkeld door IT Bytes
1 2 Volgende

Planning & Budgetbegeleiding

  • vastgesteld beleid vertalen in concrete doelstellingen t.w. :
  1. - de Meerjarenstrategie en het daaruit volgend Meerjarenplan
  2. - het eerste planjaar uit het Meerjarenplan
  3. - het vormgeven van het serviceniveau van een VvE
  4. -specifieke afspraken maken inzake reserveringen, risicospreiding en continiteit
  • deze doelstellingen doorvertalen in taakstellende budgetten/doelen
  • de taakstellende budgetten/doelen vastleggen en afspreken
  • werken volgens de in de planning gemaakte afspraken
  • periodiek rapporteren over de voortgang van gemaakte afspraken
  • periodiek de rapportage bespreken en gemaakte afspraken bijstellen

Het controle - deel van de P&C-cyclus wordt ingevuld, op basis van de Smart gemaakte afspraken, via analyse en meten. " Meten is weten ".