Startpagina Co-management Aan- en verkoop van onroerende zaken Vernigensbeheer door verhuurbemiddeling Vve - Management & Bestuur Planning & budgetbegeleiding
Ontwikkeld door IT Bytes
Vorige 1 2 3
Financiën en verzekeringen
  • Het maken van meerjarenbegroting (zie  Planning en budgetbegeleiding).
  • Het vaststellen en incasseren van periodieke bijdragen.
  • Debiteurenbeleid en betaling van alle voor rekening van de VvE komende verplichtingen.
  • Samenstellen van financiële stukken.
  • Het verzekeren van een VvE en de beheerder.
Communicatie binnen VvE
  • Uitschrijven en notuleren van de ledenvergadering en het schrijven van het verslag.
  • Het uitvoeren van de in de vergadering genomen besluiten.